برای فردا - خشونت در جامعه
بخش: برای فردا
مدت: 00:53:00
تاریخ: جمعه, 06 بهمن 1391
2013-01-24
بخش اول گفتگوی سنا روحانی با دکتر مرجان داوودی، روان شناس بالینی، در ارتباط با معضل خشونت در جامعه و جایگاه ارزش های معنوی در خانواده.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 5 بهمن‌ - 01/24...