برای فردا - جامعه ی معتدل، سازنده و مثبت
بخش: برای فردا
مدت: 00:30:24
تاریخ: شنبه, 14 بهمن 1391
2013-02-01
بخش پایانی گفتگوی سنا روحانی با دکتر مرجان داوودی، روان شناس بالینی، در ارتباط با جایگاه ارزش های معنوی در خانواده و جامعه و روش های آموزش صفات انسانی.

 

برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 12 بهمن‌ - 01/31...