برای فردا - شخصیت‌های برجستۀ مجارستان و کمپین حقوق بشر در ایران
بخش: برای فردا
مدت: 00:20:53
تاریخ: جمعه, 20 بهمن 1391
2013-02-07
در مجارستان شخصیت‌های معروف زير چتر«مجارستانی‌های برجسته برای حقوق بشر در ایران» فعالیت می‌کنند تا توجّه افکار عمومی را در سطح بین المللی به مسئله نقض حقوق بشر در ایران که نقض مستمر حقوق بهائیان ایران را نیز شامل می‌شود، جلب کنند. در این برنامه گفت و شنود سنا روحانی با دکتر آژانگ فرید، یکی از مسئولین این کمپین را مشاهده میکنید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 19 بهمن‌ - 02/7...