برای فردا - کتاب "عبدالبهاء عباس"
بخش: برای فردا
مدت: 00:26:28
تاریخ: جمعه, 27 بهمن 1391
2013-02-14
گفتگوی سنا روحانی با پروفسور سهیل بشروئی، استاد دانشگاه مریلند، نگارنده کتاب "عبدالبهاء عباس" که یادآوری است از میراث حضرت عبدالبهاء برای مصر پس از 100 سال.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 26 بهمن‌ - 02/14...