برای فردا - آئین بهائی در نیوزیلند
بخش: برای فردا
مدت: 00:19:12
تاریخ: جمعه, 04 اسفند 1391
2013-02-21
بهائیان نیوزیلند برنامه های بزرگ داشت صدمین سال ورود آئین بهائی را به نیوزیلند آغار کردن. مردم نیوزیلند، کشوری که ازچند جزیزه در جنوب غربی اقیانوس آرام تشکیل میشود، چگونه با آئین بهائی آشنا شدند؟ آیا از طریق مهاجرت یک ایرانی از ایران یا غیر ایرانی یا ..؟ اولین ایرانی که به نیوزیلند مهاجرت کرد که بود؟ فعالیتهای بهائیان نیوزیلند چیست؟ در این برنامه دکتر شیرین فروغیان به این پرسشها پاسخ میدهند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 3 اسفند - 02/27...