برای فردا - چرا باید اینگونه باشد؟
بخش: برای فردا
مدت: 00:03:50
تاریخ: جمعه, 11 اسفند 1391
2013-02-28
در این برنامه با خاطرات و تجربیات دکتر نظام میثاقی، پزشک و فعال حقوق بشر، که در ایران از تحصیلات محروم بوده است آشنا میشوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 10 اسفند - 02/28...