برای فردا - روزجهانی زن
بخش: برای فردا
مدت: 00:35:46
تاریخ: جمعه, 18 اسفند 1391
2013-03-07
در روز جهانی زن، ۱۸ اسفند، زنان در سراسر دنیا با برگزاری کنفرانس ها و فعالیت های گوناگون این روز را  با امید رسیدن به حقوق برابر با مردان و دستیابی به صلح و رفاه عمومی جشن میگیرند. اما سوال اینجاست که پیشرفت زنان در نقاط مختلف دنیا در مسیر رسیدن به این هدف تا چه اندازه بوده است؟
میهمانان این هفته برای فردا دکتر فرح دوستدار، کارشناس علوم سیاسی، و دکتر علی افنان، شیمی دان، می‌ باشند
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 17 اسفند - 03/7...