برای فردا - گفتگو با شادی ابراهیمی
بخش: برای فردا
مدت: 00:23:04
تاریخ: جمعه, 09 فروردين 1392
2013-03-28
در این برنامه از راه سکایپ با شادی ابراهیمی موسیقی دان و خواننده همراه خواهیم بود.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 10 فروردین - 03/29...