یهودیان و آیین نوظهور - قسمت اول
بخش: برای فردا
مدت: 00:22:52
تاریخ: جمعه, 16 فروردين 1392
2013-04-04
موقعیت و جایگاه یهودیان در جامعه ایران در قرن نوزدهم زمان ظهور آئین بهائی، موضوع گفتگوی سنا با نادیا ریاضتی، پژوهشگر جامع شناس.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 17 فروردین - 04/4...