برای فردا - یهودیان و آئین نوظهور (2)
بخش: برای فردا
مدت: 00:26:55
تاریخ: جمعه, 16 فروردين 1392
2013-04-05
در برنامه این هفته سنا در کنار میهمانش خانم نادیا ریاضتی، پژوهشگر جامع شناس به برسی هویت ایرانی- هویت یهودی و هویت بهائی میپردازند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 22 فروردین - 04/11...