برای فردا - یهودیان و آئین نوظهور (2)
بخش: برای فردا
مدت: 00:26:55
تاریخ: دوشنبه, 16 ارديبهشت 1392
2013-05-06
در برنامه این هفته سنا در کنار میهمانش خانم نادیا ریاضتی، پژوهشگر جامع شناس به برسی هویت ایرانی- هویت یهودی و هویت بهائی میپردازند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 12 اردیبهشت - 05/02...