نگاه - قسمت نهم
بخش: نگاه
مدت: 00:17:53
تاریخ: پنجشنبه, 19 ارديبهشت 1392
2013-05-08
در اين برنامه، ابتدا نگاهى خواهيم داشت به زندگى دکتر رامين خادم، که سالهاست در امور مربوط به فضا، مشغول به کار است۰ سپس نمآهنگى از بديع، خواننده رپِ ايرانى الاصل را خواهيم ديد، به نام "در روح من"، و در پايان هم نوبت ميرسد به سئوال اين هفته: " ڇگونه ميتوان از تکنولوژى، براى بهبود شرايط انسانها استفاده کرد؟"
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 12 اردیبهشت - 05/02...