برای فردا - چرا باید اینگونه باشد؟
بخش: برای فردا
مدت: 00:34:28
تاریخ: پنجشنبه, 19 ارديبهشت 1392
2013-05-08
در این برنامه با خاطرات و تجربیات دکتر نظام میثاقی، پزشک و فعال حقوق بشر، که در ایران از تحصیلات محروم بوده است آشنا میشوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 12 اردیبهشت - 05/02...