نگاه - قسمت پنجم
بخش: نگاه
مدت: 00:20:41
تاریخ: پنجشنبه, 02 خرداد 1392
2013-05-23
در اين برنامه، ابتدا نگاهى خواهيم داشت به زندگى پروفسور فيروز کاظم زاده، يکى از برجسته ترين اساتيد تاريخ روسيه، در دانشگاه ييل آمريکا۰ايشان داراى تأليفات بسيارى در زمينه تاريخ ايران و روسيه و مقالات زيادى در حوزۂ علمى و تاريخى ميباشند۰سپس يک نمآهنگ را خواهيم ديد، از اليکا ماهانى، ساکن ڇين، به نام "آنجايى که عشق هست"۰ در پايان هم پرسش اين هفته را خواهيم ديد : " تو زندگى، از کى پيروى ميکنيد؟"
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 2 خرداد- 05/23...