برای فردا - بهائیان فرانسه
بخش: برای فردا
مدت: 00:28:14
تاریخ: پنجشنبه, 16 خرداد 1392
2013-06-06
در این برنامه دکتر سعید روحانی، پزشک و دکتر فیزیولوژی اعصاب و متابولیسم، از بهائیان حومه شهر پاریس در فرانسه در باره آغاز آئین بهائی در این کشور و فعالیتهای بهائیان در آنجا صحبت میکند. این برنامه را از دست ندهید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 16 خرداد - 06/06...