برای فردا - زندگی و تنش ها
بخش: برای فردا
مدت: 00:26:07
تاریخ: پنجشنبه, 30 خرداد 1392
2013-06-20
"زندگی باید کرد! تلاش تا کی! نا امیدی تا کی! زندگی باید کرد.
مهمان این هفته برنامه "برای فردا" خانم نادیا ریاضتی، پژوهشگر، جامعه شناس، و روانشناس هستند که در مورد تنش‌ها در زندگی‌  و اینکه  چگونه زندگی‌ باید کرد صحبت میکنند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 30 خرداد - 06/20...