برای فردا - دو عاشق
بخش: برای فردا
مدت: 00:53:00
تاریخ: پنجشنبه, 13 تیر 1392
2013-07-04
خاطرات و نا مه های هوشنگ محمودی و ژینوس نعمت محمودی درباره تضییقات وارده بر بهائیان در روزهای آغازین انقلاب در ایران از زبان فرزندانشان مونا و آریانا محمودی.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: