برای فردا - روند تاریخی سرکوب بهائیان
بخش: برای فردا
مدت: 00:27:06
تاریخ: پنجشنبه, 20 تیر 1392
2013-07-11
چرا بهائیان در زادگاه این آئین، ایران، همیشه مورد سرکوب قرار گرفته‌اند؟ روند این سرکوب چیست؟ علتهای آن کدامست؟ اتهامات وارده چیست؟ پاسخ بهائیان تا کنون چه بوده؟ سنا روحانی در گفتگویی با نادیا ریاضتی به این مطالب میپردازد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 20 تیر - 7/11...