برای فردا - روند تاریخی سرکوب بهائیان - قسمت دوم
بخش: برای فردا
مدت: 00:31:51
تاریخ: پنجشنبه, 27 تیر 1392
2013-07-18
ادامه گفتگوی سنا روحانی با نادیا ریاضتی در ارتباط با روند سرکوب بهائیان در ایران و اتهامات وارده بر آنها
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 27 تیر - 7/18...