نگاه - قسمت پانزدهم
بخش: نگاه
مدت: 00:19:23
تاریخ: پنجشنبه, 03 مرداد 1392
2013-07-25
در برنامه این هفته نگاه، ابتدا نگاهی‌ خواهیم داشت به زندگی‌ کیانا دانیال، موسس شرکت "اینوست دیوا". این شرکت در زمینه آموزش امور مربوط به سرما‌یه گذاری فعالیت می‌کند. در بخش موسیقی‌ برنامه این هفته، قطعه موسیقی‌‌ای را پخش میکنیم از "ژانویو" به نام "در لوای یک خورشید". در پايان هم پرسش اين هفته را مطرح خواهيم کرد: "آینده خودت را چطور میبینی‌؟"
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 3 مرداد - 7/25...