نگاه - قسمت شانزدهم
بخش: نگاه
مدت: 00:19:22
تاریخ: پنجشنبه, 17 مرداد 1392
2013-08-08
برنامه این هفته نگاه، نگاهی‌ دارد به زندگی و فعالیتهای کاری و دیدنی‌ مهر منصوری، موسس کمپانی تئاتر. در بخش موسیقی‌ برنامه این هفته نیز نمآهنگی از کریم را برای شما پخش خواهیم کرد به نام "قدرت" که برای برنامه نگاه ساخته است. در پایان هم پرسش این هفته: "خوشبخت‌ترین روز زندگی‌ شما چه روزی بود؟ "
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 17 مرداد - 8/8...