برای فردا - مفهوم نوین قدرت
بخش: برای فردا
مدت: 00:28:36
تاریخ: پنجشنبه, 14 شهریور 1392
2013-09-05
آیا میتوان به قدرت فارغ از حسّ سلطه‌جویی و گرایش‌های ملازم آن مانند رقابت، مجادله، تفرقه‌جویی و تفوّق‌طلبی نگاه کرد؟ مفهوم قدرت از دیدگاه آئین بهائی چیست؟ سنا روحانی با میهمان برنامه دکتر طاهره برجیس در این موضوع به گفتگو نشسته است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 14 شهریور- 9/5...