برای فردا - بخش پایانی (1)
بخش: برای فردا
مدت: 00:25:40
تاریخ: پنجشنبه, 28 شهریور 1392
2013-09-19
برنامه "برای فردا"ی این هفته، همچنین برنامه هفتهٔ آینده، قسمت‌های ویژه و پایانی این مجموعه خواهند بود. در این دو قسمت سعی‌ داریم با همراه شدن با برخی‌ از میهمانان برنامه‌های گذشته، به نظراتی که از بینندگان گرامی‌ این برنامه دریافت کرده ایم بپردازیم. در برنامه این هفته با نادیا ریاضتی و منا محمودی همراه خواهیم بود.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 28 شهریور- 9/19...