نگاه - قسمت نوزدهم
بخش: نگاه
مدت: 00:18:43
تاریخ: پنجشنبه, 28 شهریور 1392
2013-09-19
برنامه این هفته نگاه، نگاهی‌ دارد به زندگی و فعالیتهای فرشاد مهجور، مدیر عامل اجرایی شرکت علمی فنومونکس در کالیفرنیا، که فلسفه کاری منحصر به فردی دارد. در بخش موسیقی‌ برنامه این هفته نیز نمآهنگی از ناتاشا را برای شما پخش خواهیم کرد با عنوان "بشنو".
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 28 شهریور- 9/19...