نگاه - قسمت بیستم
بخش: نگاه
مدت: 00:20:02
تاریخ: پنجشنبه, 11 مهر 1392
2013-10-03
" برنامه این هفته نگاه، نگاهی‌ دارد به زندگی و فعالیتهای فرشاد مهجور مدیر عامل اجرایی شرکت علمی فنومونکس در کالیفرنیا که فلسفه کاری منحصر به فردی دارد.
در بخش موسیقی‌ نیز نمآهنگی از بیلز و کاشیف را برای شما پخش خواهیم کرد با عنوان ""یک صدا"". این ترانه و نماهنگ به مناسبت کنفرانس های جوانان که با هدف بوجود آوردن تغییرات مثبت در جامعه محلی، اخیرا در سراسر دنیا برگزار شد ساخته شده است."
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 11 مهر- 10/3...