شهرآرا فصل یک - شماره یک
بخش: شهرآرا
مدت: 00:12:03
تاریخ: پنجشنبه, 26 دی 1392
2014-01-16
نگاهی به گلدن گلوب و موسیقی های زیر زمینی و گفتگو راجع به آزادی انسان و کنترل و نظارت، بخش هایی از اولین قسمت برنامه شهرآرا هستند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 27 دی - 1/16...