به دونه - پایداری (قسمت اول)
بخش: به دونه
مدت: 00:53:00
تاریخ: پنجشنبه, 26 دی 1392
2014-01-16
دکتر مرجان داوودی با توجه به تجربیات شخصی خود از اهمیت پایداری در مقاطع سخت زندگی و پیامدهای موثر آن سخن می گوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 27 دی - 1/16...