شهرآرا فصل یک - شماره دو
بخش: شهرآرا
مدت: 00:10:43
تاریخ: جمعه, 04 بهمن 1392
2014-01-24
در این برنامه شهرآرا نگاهی خواهیم داشت به فیلم حوض نقاشی و موسیقی آکاپلا . موضوع گفتگوی این هفته سانسور یا بی توجهی؟!
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 3 بهمن - 1/23...