به دونه - پایداری (قسمت دوم)
بخش: به دونه
مدت: 00:12:08
تاریخ: جمعه, 04 بهمن 1392
2014-01-24
برای باور بیشتر اهمیت پایداری در مقاطع سخت زندگی و راههای استقامت و دست یافتن به موفقیت ها دکتر مرجان داوودی تجربه شخصی خود در اخراج شدن از دانشگاه های ایران و مقاومت در تحصیل در شرایط دشوار را با مادرمیان میگذارد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 3 بهمن - 1/23...