شهرآرا فصل یک - شماره سه
بخش: شهرآرا
مدت: 00:12:10
تاریخ: پنجشنبه, 10 بهمن 1392
2014-01-30
در این برنامه شهرآرا نگاهی خواهیم داشت به فیلم "هیس دخترها فریاد نمیزنند" و نگاه موسیقی به زن را در موسیقی ایران دنبال می کنیم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 10 بهمن - 1/30...