به دونه - پایداری (قسمت چهارم)
بخش: به دونه
مدت: 00:09:23
تاریخ: پنجشنبه, 17 بهمن 1392
2014-02-06
در این بخش دکتر مرجان داوودی از تاثیرات مخرب بوجود آمدن احساسات منفی در دوران جوانی، مضرات از بین رفتن اعتماد بنفس و روی آوردن به اعتیاد سخن می گوید و بیان میکند که با وجود همه این مشکلات چگونه جوانان میتوانند قوی باشند و آینده ای روشن برای خود بسازند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 17 بهمن - 2/6...