به دونه - پايداري (فصل دوم)
بخش: به دونه
مدت: 00:10:29
تاریخ: پنجشنبه, 24 بهمن 1392
2014-02-13
در این بخش دکتر مرجان داوودی از تاثیرات مخرب بوجود آمدن احساسات منفی در دوران جوانی، مضرات از بین رفتن اعتماد بنفس و روی آوردن به اعتیاد سخن می گوید و بیان میکند که با وجود همه این مشکلات چگونه جوانان میتوانند قوی باشند و آینده ای روشن برای خود بسازند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 24 بهمن - 2/13...