شهرآرا- فصل یک - شماره شش
بخش: شهرآرا
مدت: 00:14:51
تاریخ: پنجشنبه, 01 اسفند 1392
2014-02-20
حضور موثر زنان در جشنواره فیلم فجر، موسیقی محلی در ایران و آزادی بیان موضوع بخش های مختلف شهرآرای این هفته هستند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 2 اسفند - 2/20...