به دونه - پایداری (قسمت ششم)
بخش: به دونه
مدت: 00:53:00
تاریخ: پنجشنبه, 01 اسفند 1392
2014-02-20
شرایط سخت زندگی قدرت انعطاف انسان را تقویت میکند. اما انسان باید به جایی برسد که بتواند با ابتکار شرایط را تغییر دهد نه فقط خود را با آن تطبیق دهد. دکتر مرجان داوودی در این قسمت به بررسی این موارد می پردازند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 2 اسفند - 2/20...