فصل سوم- بلوغ - قسمت اول
بخش: به دونه
مدت: 00:53:00
تاریخ: جمعه, 02 اسفند 1392
2014-02-20
دکتر نیکول جعفری روانشناس تربیت به بررسی علل بلوغ زودرس در کودکان می پردازد و راههای رویارویی والدین با این پدیده را مطرح می کند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 9 اسفند - 2/27...