شهرآرا- فصل یک - شماره هشت
بخش: شهرآرا
مدت: 00:11:50
تاریخ: پنجشنبه, 15 اسفند 1392
2014-03-05
یادی از منصور کوشان و آثار ارزشمند او، موسیقی رپ و تاریخچه آن و گفتگو درباره مطبوعات در شهرآرای این هفته.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 16 اسفند - 3/6...