فصل سوم- بلوغ - قسمت دوم
بخش: به دونه
مدت: 00:53:00
تاریخ: پنجشنبه, 15 اسفند 1392
2014-03-05
دکتر نیکول جعفری روانشناس تربیت به بررسی علل خشم، عصبانیت و پرخاشگری در پسر بچه ها که از علائم بلوغ زودرس در کودکان است می پردازد و راههای رویارویی والدین با این پدیده را مطرح می کند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 16 اسفند - 3/6...