به دونه - فصل سوم - بلوغ - قسمت چهارم
بخش: به دونه
مدت: 00:10:37
تاریخ: جمعه, 08 فروردين 1393
2014-03-28
دکتر نیکول جعفری روانشناس تربیت به بررسی علل تغییر رفتار وطرز آرایش و لباس پوشیدن در نوجوان دختر میپردازد که تا چند ماه قبل بسیار ساده و معمولی بوده و راهنمایی هایی را در این زمینه به والدین ارائه می کند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 7 فروردین - 3/27...