به دونه - فصل سوم- بلوغ - قسمت پنجم
بخش: به دونه
مدت: 00:53:00
تاریخ: پنجشنبه, 14 فروردين 1393
2014-04-03
دکتر نیکول جعفری روانشناس تربیت به بررسی مشکل خانواده ی متدینی که پسر نوجوانشان رفتاری بسیار متفاوت را پیش گرفته و از دوستان جدیدش الگو برداری می کند می پردازد و راهنمایی هایی را در این زمینه ارائه می کند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 14 فروردین - 4/3...