شهرآرا فصل اول شماره ۱+ ۱۲
بخش: شهرآرا
مدت: 00:12:31
تاریخ: پنجشنبه, 21 فروردين 1393
2014-04-10
نگاهی به آثار آقای پرویز تناولی مروری بر تلفیق در موسیقی و گفتگو در مورد کنکور
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 21 فروردین - 4/10...