به دونه - فصل سوم - بلوغ - قسمت ششم
بخش: به دونه
مدت: 00:11:44
تاریخ: پنجشنبه, 21 فروردين 1393
2014-04-10
یکی از علل دوری دختر از پدر و بروز اختلاف نظرهای زیاد . در نتیجه پرخاشگری فاصله ی سنی زیاد والدین از کودکان است که باید با درک شرایط جدید نوجوان و حس استقلال طلبی انها و گفتگو و مشاوره میتوان عوارض آن را به حداقل کاهش داد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 21 فروردین - 4/10...