همسایه - نوسازی دینی
بخش: همسایه
مدت: 00:08:18
تاریخ: يكشنبه, 31 فروردين 1393
2014-04-20
"همسایه پائینی: با این تحولات پرسرعت به نظر میاد بعضی از قوانین مربوط به ادیان نیاز به تحول داره تا با روح ادیان هم سازگار باشه.
همسایه بغلی: تفسیرهای غلط مومنین بعضی از ادیان سبب شده تا زن همیشه دچار مشکل باشه و جلوی پیشرفتش گرفته بشه.
همسایه بالائی: ادیان متناسب با شرایط زمانی و گستره ی مشخص جغرافیائی اومدن وتعدد ادیان نشونه ای از همین امر هست و به همین جهت هر زمان متناسب با تحولات بشر لازمه ادیان تغییر کنن یا در اونها فرایندی پیش بینی شده باشه که بتونه متناسب با زمان تغییراتی داشته باشند."
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامه اول اردیبهشت 4/20...