همسایه - آزادی عقیده
بخش: همسایه
مدت: 00:09:45
تاریخ: چهارشنبه, 10 ارديبهشت 1393
2014-04-30
"همسایه پائینی: نمیدونم چرا با اینکه عقیده، یه امر شخصیه بعضیا انقدر علاقه مندن بدونن آدم چه عقیده و مرامی داره!
همسایه بغلی: وقتی فعالان حقوق زنان بر این باورن که زنان باید از حقوق برابر برخوردار بشن تا زمانی که این اعتقاد اونا مخل قانون نباشه چرا باید باهاشون برخوردای خشنی بشه؟!
همسایه بالائی : هنوز هم حکومت ها و گروه هائی در جهان و جود دارن که با تفتیش عقاید سعی در سرکوب دگر اندیشان دارن."
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامه چهاردهم اردیبهشت 4/30...