همسایه - اعتیاد
بخش: همسایه
مدت: 00:11:09
تاریخ: پنجشنبه, 18 ارديبهشت 1393
2014-05-08
همسایه پائینی :سراب تکرار یک حس خوب خیابان یک طرفه ایست که راه برگشتی ندارد، با پرداخت هزینه های بسیار. همسایه بغلی: زنان آسیب پذیرترین قشر اجتماع در پدیده ی اعتیادند و هیچ نوع حمایتی از طرف نهادهای دولتی و غیر دولتی برای کاهش آسیبهای خانواده ی قربانیان اعتیاد صورت نمیگیرد. همسایه بالائی: اعتیاد گرچه بیماری و عارضه ای روانی است اما ابعاد اجتماعی و اقتصادی فراوان دارد و و تاثیر زیادی بر سلامت خانواده ها ایفا میکند و راه را برای انواع بزهکاری ها هموار میکند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 18 اردیبهشت - 5/8...