شهرآرا- فصل یک - شماره چهارده
بخش: شهرآرا
مدت: 00:12:07
تاریخ: پنجشنبه, 25 ارديبهشت 1393
2014-05-15
نگاهی به خطاشی یا خط نقاشی، نمایشگاه خط نقاشی محمد نوریزاد، و مختصری از زندگی زنده یاد استاد محمد رضا لطفی بخش های این هفته شهرآراست.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 25 اردیبهشت - 5/15...