همسایه - توزیع ثروت
بخش: همسایه
مدت: 00:10:17
تاریخ: پنجشنبه, 25 ارديبهشت 1393
2014-05-15
همسایه پائینی: اگر جامعه ای بی طبقه باشه چه چیز انگیزه ی کار بیشتر و پیشرفت میشه هرچند که اختلاف طبقاتی فاحش هم این انگیزه رو از بین میبره؟ همسایه بغلی: تو همه جای دنیا پولدار و فقیر وجود داره اما ملاک سالم بودن جامعه اندازه طبقه متوسطشه و چیزی که تو کشور ما خیلی‌ نگران کننده است اینه که طبقه متوسط داره کم کم محو می‌شه. همسایه بالائی : منظور از توزیع ثروت اینه که درآمد حاصل از تولید چطور میون عوامل تولید تقسیم بشه یا هر یک از بخشهای اقتصادی از چه میزان از درامد حاصل از تولید سهم ببرن.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 25 اردیبهشت - 5/15...