همسایه - مدارا و دگر پذیری
بخش: همسایه
مدت: 00:09:30
تاریخ: جمعه, 02 خرداد 1393
2014-05-23
"همسایه پائینی: همه ی ما انسانیم و حق داریم فکر کنیم و حق داریم بر اساس قانون و عقایدمون عمل کنیم ما با تنوع عقایدمون مثل سیمرغیم و حقیقت پبش همه ی ماست. همسایه بغلی: راه حل مشکل عدم پذیرش عقاید دیگران فقط به دست خانم هاست فقط مادرها هستند که میتوانند از دوران طفولیت عشق را در وجود بچه ها بکارند و ریشه دار بکنند. همسایه بالائی: کار ها و فعالیت هائی مثل اقدامات آیت الله معصومی تهرانی و دیگر روشنفکران خبر نگاران و وکلا ست که میتونه فرهنگ مدارا و دگر پذیری رو بین همه ی مردم گسترش بده‬.

"

برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 1 خرداد - 5/22...