به دونه - فصل چهارم - آمادگی برای ازدواج - قسمت سوم
بخش: به دونه
مدت: 00:09:37
تاریخ: جمعه, 02 خرداد 1393
2014-05-23
چگونگی یافتن همسر آینده و راههای آشنا شدن از طریق شبکه های اینترنتی موضوع صحبت در برنامه به دونه این هفته با حضور دکتر پیمان رئوفی روانشناس بالینی میباشد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 1 خرداد - 5/22...