همسایه - یاران ایران
بخش: همسایه
مدت: 00:12:21
تاریخ: پنجشنبه, 08 خرداد 1393
2014-05-29
" ویژه برنامه ی همسایه به مناسبت ششمین سال دستگیری هفت نفر از مدیران جامعه ی بهائی موسوم به یاران ایران نگاهی کوتاه خواهد داشت به زندگی آنها، شرایط دشوار زندان و همینطور اظهارات سایرین در مورد ایشان."
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 8 خرداد - 5/29...