به دونه - فصل چهارم- آمادگی برای ازدواج- قسمت چهارم
بخش: به دونه
مدت: 00:09:17
تاریخ: پنجشنبه, 08 خرداد 1393
2014-05-29
جذابیت ها، ایجاد جذابیت و الگوی یک همسر ایده آل موضوع صحبت در برنامه به دونه این هفته با حضور دکتر پیمان رئوفی، روانشناس بالینی، میباشد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 8 خرداد - 5/29...